Абонирай се за новини

Програма

Спиране на проекта АЕЦ Белене и превръщането му в площадка за нови технологични продукти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) – Слънце, Вятър, Вода, Геотермия
Защита на горите в областта, като акцент се дава на апетитите за изсичане на горите около Велико Търново и Еленския балкан (пускаме спиране на ПУП, единият от който на водещ партиен функционер);
Дейности срещу обезлесяването на областта – по данни на статистиката сме регион/област с ниска лесистост – ок. 8 %
Акцентиране върху проблемите на град Елена – замърсяването на реката и защитата на горите около язовир Йовковци от където се чепри питейна вода за цялата област;
Препоръки за изграждане на общини с отворен код в региона и електронни общини за по-лесна за работа с граждани и бизнеса;
Създаване на консултативни граждански комитети към кметствата в областта по програмата ни за пряко участие на гражданите във властта;
Насърчаване на създаването на фотоволтаичен парк около град Павликени, но с оценка за въздействие върху околната среда;
контрол върху политиката за създаване на приюти за кучета в Шемшево и други места в областта;
изработка на позиция за местното депо за отпадъци в Шереметя и борбата срещу него;
начини за привличане на повече инвестиции , проучвания и въвеждане на мощности от ВЕИ съобразени с норми и изисквания на ЕС с прякото участие на обществеността (гражданско участие, контрол, ПЧП и т.н.) и първи стъпки за преръщане на домакинсквата в енергийно независими;
Участие и помощ в устойчивото управление на защитени територии във В. Търновска област – НАТУРА 2000,”Защитени територии” по ЗБР, Природен парк “Персина”
Ще работим за развитието на алтернативния (селски и еко) туризъм в областта и създаване на “зелени” работни места
Ще работим за въвеждането на промени в транспортната инфраструктура за облекчаване на велотранспсорта в областта – велоалеи, веломаршрути, велостоянки и т.н.
Обучения за природосъобразен и здравословен начин на живот – извънкласни занимания с деца.
Работа с местните средни и дребни производители на земеделска продукция за въвеждане на агроекологични методи в земеделието – повишаване на стойността (чрез сертифициране) на произвежданата продукция.
Работа за подобряване на комуникацията,съвместните дейности и мобилността в трансграничен контекст – България, Румъния, Европа – чрез пристанище Свищов

One Response to “Програма”

  1. […] Програма […]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Официалния сайт на Велико Търново